Najsolidniejsi ministranci będą nagradzani nie tylko na koniec roku ale również co miesiąc.

Punktacja jest następująca: 
• obecność w tygodniu na swoim dyżurze: 2pkt
• obecność w tygodniu poza swoim dyżurem: 1pkt
• obecność w jednym tygodniu na swoim + poza swoim dyżurem: 3pkt
• obecność w niedzielę na swoim dyżurze: 2pkt
• obecność w niedzielę poza swoim dyżurem: 1pkt
• obecność na zbiórce: 2pkt
• obecność na ślubie: 2pkt
• obecność na nabożeństwie (np. różaniec, droga krzyżowa, majowe): 1pkt
• Msza + nabożeństwo: 3 pkt
• obecność na mszy w niedzielę na 6:30: 3pkt (taki bonusik)

NAJNOWSZY RANKING