BIERZMOWANIE

Najbliższe spotkania formacyjne:

Spotkanie rodziców uczniów klas III i VIII przed bierzmowaniem
Ks. Tomasz zaprasza na spotkanie organizacyjne w sprawie bierzmowania. Jest ono skierowane do rodziców młodzieży klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej przystępujących do bierzmowania.
Odbędzie się ono 7 kwietnia (niedziela), po Mszy św. o godz. 12:30 w dolnym kościele.
24.04 (środa), 25.04 (czwartek), 6.05 (poniedziałek), po Mszy św. o godz. 18:00 – próby przed bierzmowaniem (górny kościół)
5.05, w trakcie Mszy Świętych – spowiedź przed bierzmowaniem kandydatów, rodziców, świadków

  • uczniowei 7 klasy szkoły podstawowej – w drugą niedzielę każdego miesiąca, po mszy o godz. 11:00 (dolny kościół)
  • uczniowei 8 klasy szkoły podstawowej i III gimnazjum – w trzcią niedzielę każdego miesiąca, po mszy o godz. 11:00 (dolny kościół)

Bierzmowanie młodzieży w roku 2019 będzie 7 maja – wtorek o godz. 18:00

odpowiedzialny ksiądz za przygotowanie do bierzmowania: ks. Tomasz Rogowski

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Dzieci przygotowujące się do I Komunii i rodziców zapraszamy na spotkania bezpośrednio przygotowujące do uroczystości:

13, 14 i 16 maja o godz 17:30 w górnym kościele

spowiedź przed I Komunią będzie 18 maja o godz 9:00

odpowiedzialny ksiądz za przygotowanie do I Komunii: ks. Kamil Ciulkin