1. W dniu 28 października przypada dzień imienin naszego Arcypasterza Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy,w tym dniu dostojny solenizant zaprasza do Katedry, na Mszę św. o godz. 18:00.
  2. Ks. Czesław zaprasza na dalszy ciąg katechezy na temat Czcij Ojca swego i matkę swoją, w środę 28 października po Mszy św. o godz. 18:00.   
  3. Zachęcamy do zapisywania naszych zmarłych na wypominki, które w tym roku będą od 2 do 7 listopada (od poniedziałku do soboty) o godz. 17:00, specjalne kartki są wyłożone na stolikach, można też pisać na własnych kartkach i przynosić do zakrystii lub kancelarii.
  4. Bardzo prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz o zachowanie odległości. Jest dyspensa od niedzielnego i świątecznego udziału we Mszy Świętej w kościele dla osób: z objawami infekcji, w podeszłym wieku, kobiet w stanie błogosławionym, tych którzy czują wielką obawę. W strefie czerwonej jest dyspensa ogólna.Korzystający z dyspensy powinni uczestniczyć w liturgii poprzez środki społecznego przekazu. Obecnie w kościele górnym może przebywać 221 osób, w dolnym 160 osób.
  5. W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcamy do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając to na dni przed 1 listopada i dni następujące po 1listopada.Papież Franciszek przedłużył czas uzyskiwania odpustu zupełnegodla zmarłych na cały nadchodzący miesiąc.
  6. W dniach od 1 do 8 listopada proponujemy Różaniec Do Granic Nieba, to znaczy modlitewne zaproszenie do wspólnoty rodzinnej wszystkich dzieci z rodziny zmarłych przed narodzeniem, którym dziękujemy za obecność, dzieci nienarodzone z czyjejś winy prosimy o przebaczenie, można tym dzieciom postawić znicze. W dniach od 2 do 8 listopada modlimy się za te dzieci na różańcu.
  7. Jest do nabycia październikowy numer Rycerza Niepokalanej, zachęcamy do zabierania do domu najnowszego numeru czasopisma Dobre nowiny.
  8. Na zakończenie Mszy Świętej śpiewamy Suplikacje w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

redakcja ogłoszeń: ks. Czesław