• W tym tygodniu w liturgii:
  • w poniedziałek święto św. Bartłomieja Apostoła
  • we wtorek wspomnienie św. Moniki
  • we środę 26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, zapraszamy na Msze św. o godz. 6:30, 8:00, 9:30 i 18:00 w kościele dolnym
  • w piątek wspomnienie św. Augustyna
  • w sobotę wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
  • W sprawie pielgrzymki na Maltę czekamy na decyzję ministerstwa, w przypadku zamknięcia granic w tym czasie, przechodzimy na nowy termin 3-10 października.
  • W tym roku nie ma Pieszej Pielgrzymki do Krypna w tradycyjnej formie. Zachęcamy do pielgrzymowania indywidualnie w dniu 5 września br., pieszo lub za pomocą środków transportu, zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa.  Msze św. dla pielgrzymów w Krypnie, w sobotę, 5 września br., będą odprawione o godz. 16:00 oraz 18:00. Sanktuarium Matki Bożej będzie otwarte dla pielgrzymów w dniach od 5 do 8 września, program nabożeństw znajduje się na tablicy ogłoszeń. Studium
  • Teologii w Białymstoku zaprasza na niestacjonarne studia dla: katechetów, teologów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., studia życia rodzinnego. Zgłoszenia są przyjmowane w sekretariacie przy ul. Warszawskiej 50 lub przez stronę internetową studium.