PARAFIA p.w. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
15-660 Białystok
ul. Słonecznikowa 8
tel./faX (085)661-08-45 (czynny w godz. pracy kancelarii)

Kancelaria
parafialna czynna w dni powszednie :
8.00 – 9.00 i 16.00 – 17.45.
i soboty w godz. 8.00 – 9.00


TELEFON DO KSIĘDZA DYŻURNEGO : 608 101 536 

w sprawach:

  • wezwania do chorych
  • formalności pogrzebowe

mail: parafiaswjadwiga@gmail.com

Ks. Proboszcz Andrzej Brzozowski  Tel: (085)663-50-16

Bankowe konto parafii:
Bank PEKAO S.A. I O Białystok
Nr rachunku: 28 1240 1154 1111 0000 2148 0559