Pielgrzymka Medjugorie i Chorwacja w dniach 21 – 28 września 2019 roku, doskonale wpisała się w życie całego Kościoła. Najpierw nawiedziliśmy czeski Vlehrad – miejsce pracy św. Cyryla i Metodego apostołów Słowian, co wprowadziło nas w miesiąc misyjny, który obecnie przeżywamy.

Kolejne miejsca to były Sanktuaria Maryjne: w Czarnej Madonny w chorwackiej Marii Bystrica, Verpic  (chorwackim Lourdes), Medjugorie, Maria da Puta (Matki Podróżujących) w Parku Narodowym Krk, przy autostradzie. W czasie naszego pielgrzymowania staraliśmy się przyjąć na nowo orędzie Maryi wzywającej do całkowitego zaufania Bogu, do poświęcania się Mu w modlitwach, postach, przyjmowaniu sakramentów św., zwłaszcza sakramentu pokuty i Eucharystii. Przed rozpoczęciem bieżącego miesiąca na serio przyjęliśmy zaproszenie Maryi do modlitwy różańcowej, o którą prosi na wielu miejscach. Na Jasnej Górze – ostatnim etapie pielgrzymowania Maryja nie mówi wprost o różańcu, ale na modlitwę różańcową odpowiada cudami duchowymi i fizycznymi, co jeszcze pomogło nam przyjąć zachętę do różańca.