Dziękujemy wszystkim chłopcom i mężczyznom z naszej parafii, którzy wczoraj szli pieszo, z ks. Czesławem Walentowiczem do Krypna, otaczając nas wszystkich modlitwą i dając świadectwo wiary przed ludźmi. W sumie z Białegostoku szło 530 mężczyzn, najmłodszy chłopiec miał 6 lat, najstarszy mężczyzna 87 lat.