Dnia 25 maja odbył się wyjazd rowerowy dzieci i młodzieży
z naszej parafii (głównie ministrantów i oazowiczów) do Niewodnicy Kościelnej. Przebyta trasa liczyła ok 30 km. Był to dobry BOŻY czas.

CAŁA FOTORELACJA