Młodzież oazowa z naszej parafii rozpoczęła dziś ewangelizację w klasach szkoły podstawowej. Poprzez przedstawienie, świadectwo, pogadankę, śpiew, zabawę ukazywała wartość życia blisko Pana Jezusa, a jednocześnie zapraszała do uczestniczenia we wspólnocie oazowej oraz ministranckiej, działających przy naszym Kościele (o terminach spotkań można przeczytać tutaj).