KS. PROBOSZCZ ANDRZEJ BRZOZOWSKI

mgr teol.
Rok urodzenia:1964
Data święceń:1989-06-14
Pełniona funkcja: Proboszcz od 2017-12-03

KS. ANTONI SKUTNIK

Rok urodzenia:1951
Data święceń:1978-06-11
Imieniny:13 czerwca
Pełniona funkcja: Wikariusz

KS. CZESŁAW WALENTOWICZ

dr teol.
Kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej
Rok urodzenia:1958
Data święceń: 1984-06-10
Pełniona funkcja: Wikariusz od 2017-08-25
Tel.:0-607-557-224

KS. PAWEŁ MURZIŃSKI

dr teol.
Rok urodzenia: 1973
Data święceń: 1999-05-29
Pełniona funkcja:Wikariusz od 2018-08-25

KS. KAMIL CIULKIN

mgr teol.
Rok urodzenia:1984
Data święceń:2010-05-28
Pełniona funkcja:Wikariusz od 2018-08-25

KS. TOMASZ ROGOWSKI

mgr lic. teol.
Rok urodzenia:1988
Data święceń:2013-06-15
Pełniona funkcja:Wikariusz od 2016-08-26

KS. JAN FILEWICZ

mgr teol.
Kanonik honorowy Białostockiej Kapituły Metropolitalnej
Rok urodzenia:1952
Data święceń:1978-09-07
Pełniona funkcja:Rezydent
Tel.:85-740-23-33